Visie

Noodzaak van een specifieke interventie

Op dit moment bestaan er op het Brusselse grondgebied twee soorten straathoekwerk die gebaseerd zijn op een verschillende benaderingsvisie, maar die het publiek van mannelijke prostitués niet bereiken. Straathoekwerk dat uitgaat van een territoriale logica is niet specifiek. Het richt zich eerder op een locatie-gerichte aanpak, dan wel op een specifieke doelgroep. Bovendien zijn deze straathoekwerkers ‘s avonds of ‘s nachts niet aanwezig op het terrein. Bij straathoekwerkprojecten die gericht zijn op specifieke doelgroepen, is er geen enkel dat zich richt naar mannelijke prostitués, dit vooral ten gevolge van een gebrek aan kennis, instrumenten en middelen ter zake. Prostitutie an sich is niet specifiek genoeg als thema. De vzw’s die werken met vrouwelijke prostituees komen maar zelden in contact met mannelijke prostitués: mannen en vrouwen hebben verschillende tippelzones.

De ervaring leert ons dat mannelijke prostitués zich niet durven te wenden tot een algemene dienst, en dit omwille van diverse taboes, inherent aan hun beleving van prostitutie, homoseksualiteit en clandestiniteit.

Om deze doelgroep te bereiken, moeten er dan ook absolute garanties mogelijk zijn inzake vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en onbevooroordeeldheid door de terreinwerkers. Bovendien moet de begeleiding gebeuren volgens het ritme en de  bijzondere kenmerken van het publiek: dringende omstandigheden en overleven, moeite om de prostitutieactiviteit toe te geven, moeite om naar een raadpleging op afspraak te komen en exact te omschrijven wat het probleem precies is.

Omwille van al deze redenen is het bijzonder moeilijk (en in de praktijk zelfs onmogelijk) om voor dit publiek en voor andere doelgroepen één en dezelfde (medische) benadering te hanteren. Om het aanbod werkelijk toegankelijk te maken, moet het zich bovendien in de onmiddellijke omgeving bevinden van de tippelzone van de doelgroep.

Een medisch aanbod dat gericht is op de preventie van soa’s en hiv en op de toegang tot zorgverlening, is van essentieel belang om te kunnen inspelen op de noden van de doelgroep. Het benaderen van de doelgroep via het thema gezondheid is bovendien een mogelijkheid tot contact die al doeltreffend is gebleken, en die de kans biedt om gaandeweg tot een meer algemene, psychosociale benadering te komen.

Het is absoluut noodzakelijk om de acties binnen één enkel team te organiseren en een versnippering van de interventies te vermijden. Het ‘vertrouwenskapitaal’ dat dankzij het straathoekwerk is opgebouwd, garandeert een duurzame voortzetting van het werk, terwijl het centraliseren van de acties een globale coördinatie van de benadering van de problematiek op het vlak van mannelijke prostitutie garandeert.

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.