Kenmerken en kwetsbaarheidsfactoren

Mannelijke prostitués vormen een heterogene, mobiele en vrij onbekende groep (MARTENS & PARENT, 2004) die weinig aandacht krijgt van de niet-gespecialiseerde psychisch-medisch-sociale organisaties. Bovendien kent deze doelgroep een hoge prevalentie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) – waaronder hepatitis B – evenals een combinatie van allerlei kwetsbaarheden.

De kwetsbaarheid op het vlak van (algemene, seksuele of geestelijke) gezondheid en op het vlak van de sociaal-economische situatie versterken elkaar en komen bovenop de kwetsbaarheden die voortvloeien uit de prostitutieactiviteit. De gecumuleerde effecten ervan dragen bij tot het ontstaan van een ‘sociaal kwetsbare situatie’ (DELOR & HUBERT, 2000). In deze context vormt migratie een factor die de kwetsbare situatie die alle prostitués kennen, ongeacht hun herkomst of levensloop (DIELEMAN, 2006; MONHEIM, 2006), nog versterkt.

Bij de toegang tot gezondheidszorg en psychosociale begeleiding krijgen mannelijke prostitués te maken met een aantal belangrijke hinderpalen: zij worden gediscrimineerd door gezondheids- en maatschappelijk werkers en zij discrimineren zichzelf ten opzichte van de diensten en instellingen die bevoegd zijn voor hun situatie (zoals het OCMW, opvangtehuizen voor daklozen). Vaak durven ze geen gebruik te maken van deze instellingen om te praten over hun moeilijkheden met prostitutie, homoseksuele contacten of clandestiniteit.

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.