Voorstelling

Alias vzw is in mei 2009 opgericht door medische en psychosociale hulpverleners, ervaren in het begeleiden van mannelijke prostitués te Brussel, en een breed spectrum aan Brusselse, Waalse en Vlaamse organisaties uit de prostitutiesector, de Aidspreventie, de drughulpverlening, de daklozensector, het straathoekwerk en de HOLEBIsector.

De vereniging heeft als doel de heropstart en de bestendiging van een kwalitatief hoogstaand project voor de psychosociale en medische begeleiding van mannelijke prostitués te Brussel, waarbij de klemtoon ligt op de bevordering van de gezondheid: preventie, harm reduction, toegang tot gezondheidszorg en sociale rechten voor het doelpubliek
Raadpleeg onze statuten (PDF – 180 Ko)

De petitie

In januari 2009 werd een petitie opgestart om de sluiting van het « Adzon »project en het gebrek aan een sociale organisatie voor jongensprostitués aan te kaarten. Verschillende politieke overheden hebben hier positief op gereageerd en budgetten vrijgemaakt.

Mannelijke prostituees aan hun lot overgelaten vanaf 1 januari 2009 : Sociaal werkers trekken aan de alarmbel en creëren een nieuwe vzw : ALIAS

Sinds 1 januari 2009 bestaat er geen medico-psycho-sociaal project meer dat zich specifiek richt naar mannelijke prostitués in Brussel.
Jaarlijks werden, tussen 1992 en 2008, meer dan 200 straatprostitués geholpen op sociaal en medisch vlak, en dit zonder de contacten via het internet erbij te rekenen.
Aangezien het absoluut noodzakelijk is dat er opnieuw een sociaal project op maat van mannelijke prostitués wordt opgestart in Brussel, met onder meer straathoekwerk als methodiek, werd een nieuwe vzw gecreëerd : vzw ALIAS asbl.
Vzw Alias asbl richt zich specifiek naar een kwetsbaar publiek.
Het doel is om opnieuw een team professionele psycho-sociale-medische werkers te kunnen tewerkstellen teneinde de mannelijke prostitués in Brussel degelijk te kunnen informeren en begeleiden.
Teken deze petitie teneinde de overheden te sensibiliseren om hun verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van dit publiek, zodat dat er opnieuw een sociaal project ondersteund en gefinancierd wordt in Brussel.

1.119 geregistreerde handtekeningen op 31/12/2009.

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.