Methodieken

Om zijn doelstellingen na te streven en te verwezenlijken, voorziet het project de volgende interventiemiddelen, die eventueel kunnen worden aangepast aan de behoeften van het doelpubliek:

  • Straathoekwerk en proactieve contactname in de tippelzones (bv. internetpermanentie).

Twee avonden per week gaan twee straathoekwerkers op zoek naar mannelijke prostitués in hun tippelzone. Dankzij het straathoekwerk kunnen de werkers een vertrouwensrelatie met de doelgroep opbouwen, het uitgangspunt van elke toekomstige begeleiding. Dankzij de fysieke aanwezigheid van de straathoekwerkers in de prostitutiezones kunnen bepaalde prostitués de ‘onmogelijkheid om te spreken’ over hun activiteiten overwinnen. Dankzij het straathoekwerk is het mogelijk om de veranderingsprocessen die zich voordoen in het mannelijke prostitutiemilieu vast te stellen en nieuwe tippelzones te verkennen.

  • Verleggen van normen en niet veroordelen bij de opvang, het luisteren naar en begeleiden van de doelgroep.
  • Integrale en laagdrempelige psychisch-medisch-sociale begeleiding. De doelgroep wordt integraal behandeld en de zorg mag niet worden versnipperd over verschillende teams. Dankzij het straathoekwerk kan de begeleiding worden gecentraliseerd.

Afhankelijk van de behoeften en de toegang tot de bevoegde diensten, staan de straathoekwerkers de doelgroep bij met psychisch-medisch-sociale begeleiding. De psychosociale begeleiding wil laagdrempelig zijn: op maat van de doelgroep en in de eerste plaats gericht op de versterking van de sociale en relationele vaardigheden en de autonomie van de doelgroep.
Binnen deze psychosociale begeleiding wordt er niet alleen ingegaan op de directe hulpvragen van de doelgroep,  maar ook op lange termijn gewerkt rond thema’s die moeilijker onder woorden gebracht worden: levensproject op lange termijn, met name na de prostitutie, op professioneel en relationeel vlak, zelfrespect, seksuele gezondheid, druggebruik, enz.
Het samen zetten van sociale stappen kan beschouwd worden als de toegangspoort tot een relatie met een betrokken volwassene, waarbinnen het publiek kan experimenteren met andere verhoudingen dan die binnen de prostitutiecontext (met klanten, uitbaters van bars of andere prostitués).

  • Harm Reduction, met name inzake prostitutiecontacten, besmetting met soa’s/hiv, gebruik van psychotrope producten.
  • Verzamelen van sociaal-epidemiologische gegevens en observatie van het milieu

Dankzij het volledige systeem voor het ontmoeten en begeleiden van de doelgroep, kunnen gegevens worden verzameld (b.v. over de doelgroep, over de behoeften en problemen van deze groep en ook over de inspanningen voor opvolging en heroriëntering van mannelijke prostitués) over een fenomeen dat bijzonder moeilijk zicht- en meetbaar is. Een doelgroep waarover bijzonder weinig geweten is kan op die manier beter in kaart worden gebracht. Dit kan een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke reflectie over de aanpak van de problematiek van mannelijke prostitutie in België. Een licht werpen op de talloze problemen waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd, en dit om geschiktere behandelingsstrategieën te ontwikkelen en door te verwijzen naar partners met het geschikte interventiegebied.

  • Informatie en bewustmaking van gezondheids- en maatschappelijk werkers

Deelnemen aan de verschillende overlegstructuren van het medisch en psychosociaal werkveld.
De verschillende medische en psychosociale  partners sensibiliseren voor de bijzondere noden van mannelijke prostitués.
Samen met de partners strategieën en initiatieven ontwikkelen die het werk met de doelgroep vergemakkelijken, en die het samenwerken bij een gezamenlijke opvolging met het team van maatschappelijk werkers bevorderen.

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.