Doelpubliek en doelstellingen

Doelpubliek

Elke persoon die zich prostitueert in het milieu van de mannenprostitutie, of die een risico loopt om hiermee te beginnen, elke persoon in contact met dit milieu en elke persoon die te kampen heeft met gelijkaardige, meervoudige kwetsbaarheden.

Doelstellingen

 • Het welzijn van het doelpubliek verbeteren, vooral door te streven naar sociale integratie, de bevordering van de gezondheid in het algemeen en van de seksuele gezondheid in het bijzonder van de doelgroep;
 • De prevalentie en incidentie van soa’s en aids bij prostitués verminderen en zo ook de prevalentie en incidentie bij hun klanten verlagen.

Operationele doelstellingen

 • Opvang, een luisterend oor, analyse van de situatie, voorlichting, begeleiding en opvolging aanbieden aan de mannelijke prostitués;
 • De toegang tot en het gebruik van preventiemiddelen door de doelgroep bevorderen, met name het correcte gebruik van het condoom en glijmiddel tijdens de prostitutieactiviteit en in het privéleven;
 • De toegang tot een kwalitatieve screening van soa’s en aids en de vaccinatie tegen hepatitis B bevorderen;
 • De toegang van het doelpubliek tot de zorgverlening bevorderen;
  De seksuele gezondheid en het welzijn in verband met de seksuele geaardheid en de genderidentiteit bevorderen;
 • De talloze risico’s die gepaard gaan met de prostitutieactiviteit van de doelgroep in het algemeen beperken, en meer in het bijzonder de gezondheidsrisico’s voor de doelgroep beperken (soa’s/aids, gebruik van psychotrope producten, enz.);
 • De doelgroep begeleiden bij de sociale (her)integratie na de prostitutie;
  De administratieve en maatschappelijke situatie van de doelgroep verbeteren;
 • Het welzijn en zelfrespect van de doelgroep verbeteren;
  De verschillende vormen van uitsluiting en discriminatie waarmee de doelgroep te maken krijgt, bestrijden;
 • De actoren uit politieke, institutionele, administratieve en verenigingskringen bij dit alles betrekken en de deelname aan overleg en concrete acties bevorderen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, voorziet Alias proactief straathoekwerk, een medico-psychosociale individuele begeleiding, en naar de doelgroep gerichte activiteiten ter preventie en Harm Reduction. Bovendien wil Alias hulpverleners uit de sociale en medische sector sensibiliseren voor de thematiek van mannenprostitutie, samenwerkingsverbanden en gezamenlijke strategieën ontwikkelen met zijn partners, om door middel van overleg een gezamenlijke ondersteuning van dit publiek mogelijk te maken.

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.