Reprise de l’offre de service

Nederlandstalige versie onderaan.

Suite au déconfinement et à la validation au niveau Fédéral d’un protocole de reprise pour le secteur de la prostitution/travail du sexe, Alias a repris l’ensemble de son offre de service mais uniquement sur rendez-vous. Si vous reprenez votre activité, nous vous suggérons de vous informer ou de nous contacter pour connaître les règles en vigueur dans votre commune.

Du mardi au vendredi deux travailleurs sont présents dans nos locaux pour vous accueillir, uniquement sur rendez-vous.

Les permanences médicales ont lieu les mardi de 17h30 à 21h et les jeudi de 15 à 17h mais également uniquement sur rendez-vous.

Les activités communautaires reprennent progressivement en nombre limité ou en extérieur.

Il est possible de passer sans rendez-vous le mercredi après-midi pendant la permanence d’accueil (de 14 à 17h). Cependant, étant donné l’espace limité, nous ne pouvons accueillir que deux personnes simultanément. Afin de donner l’opportunité à un maximum de personnes de passer, il n’est pas possible de rester plus d’une heure.

Le travail de rue ainsi que la permanence internet ont lieu aux horaires habituels.

Pour contacter notre équipe, suivez ce lien : http://www.alias-bru.be/contact/

 

Naar aanleiding van de exit strategy en de goedkeuring op Federaal niveau van een protocol voor de hervatting van prostitutie/sekswerk, heeft Alias al haar activiteiten hervat, enkel op afspraak. Wij raden u aan om indien u uw activiteit hervat, inlichtingen in te winnen over de mogelijke bijkomende reglementen die van toepassing zijn in uw gemeente of ons hiervoor te contacteren.

Van dinsdag tot en met vrijdag zijn twee hulpverleners aanwezig in onze lokalen om uw vragen te beantwoorden, maar enkel op afspraak.

De medische permanenties gaan door op dinsdag van 17u30 tot 21u en donderdag van 15u tot 17u maar enkel op afspraak.

De groepsactiviteiten komen weer op gang in beperkte groep of in de buitenlucht.

De woensdag namiddag (van 14 tot 17u) kan u langskomen op onze onthaalpermanentie zonder afspraak maar gezien de grootte van onze kantoren kunnen maximaal twee personen tegelijk ontvangen worden. Om zoveel mogelijk mensen deze gelegenheid te kunnen aanbieden, zal het niet mogelijk zijn om langer dan een uur te blijven.

Het straathoekwerk (vrijdag- en zaterdagnacht) en de internetpermanentie (dinsdag en donderdag namiddag) gaan door op de gebruikelijke tijdstippen.

Volg deze link om contact op te nemen met ons team : http://www.alias-bru.be/contact-2/?lang=nl

 

 

 

hidden text

2013 Alias
Identity: Seb. Design: Whiteline. Development: DM.